Vinç operatörlük belgesi nasıl alınır

Vinç operatörlük belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı Öncelikle Vinç Türüne Giren aşağıda sıralanmış Kaldırma Yükleme taşıma işi yapan Vinç iş makinelerinden hangisinin operatörü olunacağına karar vermek lazım. Vinç operatörlük belgesi kendi arasında çeşitli operatörlük belgelerine ayrılmıştır.

Sepetli Vinç Platform kullanacaklar : Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlük belgesi

Kamyon Üstü hiyap ve Mobil vinç kullanacaklar: Kaldırma – Yükleme (Mobil Vinç) İş Makinesi Operatörlük belgesi

Kule Vinç kullanacaklar : Kaldırma-Yükleme(Kule Vinç) Operatörlük belgesi

Tavan Vinci, Portal vinç, Köprülü vinç kullanacaklar : Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci Operatörlük belgesi

görüldüğü gibi Vinç iş makinelerinin her biri ayrı ayrı operatörlük belgeleri ile kullanılmaktadır.

Şimdi kısaca vinç operatörlük belgesi nasıl alınır sorusunun cevabına geçelim.

Öncelikle Özel Öğretim Kurumlarına  bağlı İş Makineleri Operatörlük Kurslarından size uygun olan bir tanesine ( tabi vinç türü operatörlük belgesi vermeye yetkisi olan kurs olacak ) kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Olcay İş Makineleri Kursu yukarıda belirttiğimiz vinç operatörlük belgelerini vermeye yetkilidir.

Vinç Operatörlük belgesi şartları

1-Öğrenim Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )
2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )
3-Yaş Şartı ( 18 yaşını bitirip 19 dan gün almak )
4-Hükümlü Olmama Şartı
( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü
maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, )

Vinç operatörlük belgesi evrakları

1-Diploma Aslı veya Öğrenci Belgesi ( Kayıt esnasında taranıp iade edilecektir )
2-Savcılık Temiz Kağıdı ( Adliye,Kaymakamlık ve E-Devlet sitesinden alınabilir )
3-Sağlık Raporu (Sürücü Olur raporu Aile hekimleri Tek tabip veya kliniklerden alınabilir )
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-2 Adet Fotoğraf (Biometrik olması şart değil )

Vinç operatörlük belgesi için şartlarınız tutuyor ise ve evraklarınız hazır ise İş makineleri kursuna başvuru yapıp kayıt olabilirsiniz.

Kayıt İşlemlerinden sonra yapılacaklar

Vinç operatörlük kursuna kayıt olduktan sonra İş makineleri kursu resmi işlemleri tamamlar ve Vinç eğitimleri başladığında size programı bildirir ve eğitimleriniz başlar.

Vinç Operatörlük eğitimi

Yukarıda belirtilen Vinç Türlerinden hangisi için belge alacaksanız Vinç operatörlük eğitiminizde o vinç ile verilecektir.

Örnek ile açıklayacak olursak Kamyon Üstü hiyap ve Mobil vinç Kullanma sertifikası alacaklara Mobil vinç ile eğitim verilecektir

Kule Vinç kullanma sertifikası alacaklara Kule vinç ile eğitim verilecektir.

Vinç operatörlük sınavı

Vinç operatörlük belgesi sınavı 3 aşamalı olarak yapılmaktadır.

  1.  Önce yazılı test usulü 25 soruluk sınav yapılmaktadır.
  2. Test sınavından başarıl olanlar 2. aşama İş makinesi başında 10 soruluk sözlü sınav yapılacaktır.
  3. 3. aşama sözlü sınavdan başarılı olan aday Vinç iş makinesi ile uygulamalı sınav yapılacaktır.

Vinç Operatörlük sınavından sonra

Başarılı olan adayların sertifikaları kurs tarafından düzenlenir ve İlçe Milli Eğitime onay için teslim edilir hazır olduktan sonra Vinç operatör adaylarına bilgi verilir ve Teslim alınması sağlanır.

Sınavlardan başarısız olan adaylar ise hangi aşamadaki sınavdan başarısız oldular ise  O aşama ve sonrasındaki sınavlara tabi tutulurlar.