Forklift ehliyeti G sınıfı iş makineleri sınav soruları 8

İş makineleri operatör belgesi sınavlarına hazırlanmak için oluşturulmuş Online deneme testleri gerçek sınavda sizlere faydalı olacaktır. Forklift ehliyeti sınav soruları 25 adet sorudan oluşmakta olup en az 18 net yapmanız gerekmektedir. Her bir soru 4 puan dır.

Forklift ehliyeti sınavında kaç soru çıkıyor; Forklift ehliyeti ve diğer iş makineleri yazılı sınavında toplam 25 adet soru çıkmaktadır.

1- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği amaçları arasında yer almaz?

2- Mesleki riskler sonucu ortaya çıkan hastalık türlerine ne ad verilir?

3- Aşağıdakilerden hangisi operatörün verimliliğini arttıran faydalı unsurlardır?

4- Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebebiyet veren endüstriyel atıktır?

5- Aşağıdakilerden hangisi yangının çıkma nedenlerinden değildir?

6- Aşağıdakilerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

7- Aynı iş yerinde çalışan iş makinelerinin korna sesleri nasıl olmalıdır?

8- İş makinesi ile tünel içinde çalışırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

9- İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

10- Güvenlik ve sağlık işaretleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi İş Ayakkabısı Giy anlamına gelmektedir?

11- Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararlarından biri değildir?

12- Amirleri tarafından görevlendirilen iş makinesi operatörü nasıl davranmalıdır?

13- İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

14-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

15- Fabrika depo ve açık sahalarda yüklerin kaldırılması taşınması istiflenmesi ve yönünün değiştirilmesi amacıyla kullanılan elektrikle çalışan iş makinesi, aşağıdakilerden hangisidir?

16- Titreşim toz ve gürültü iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi tür riskler arasındadır?

17- Şekilde gösterilen resim ne anlama gelmektedir.?

18- Tozlu ortamlarda çalışan operatörler hangi tür koruyucu ekipman kullanmalıdır?

19- Yüksek yerlerde yapılan bakım onarım için insan kaldırmak amacıyla kullanılan iş makinelerine ne denir?

20- Çöp konteyneri kaldırma sistemine sahip yükleme, boşaltma ve sıkıştırma işlemi yapabilen iş kamyonuna ne denir?

21- Farklı ölçülerdeki katı madenleri istenilen ölçüde kırıp ufalamaya ve elemeye yarayan sabit ya da mobil sistem iş makinelerine ne as verilir?

22- Operatörün çalışma öncesi iş güvenliği ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamasına gerek yoktur?

23- Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları aşağıdakilerden hangisinin konusu arasında yer alır?

24- Aşağıdakilerden hangisi, eğitimli ve belgeli iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

25-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?Forklift ehliyeti sınav soruları 8. Testi PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.