İstif Makinesi Operatör Belgesi

İstif Makinesi Nedir?

İstif makinesi Forklift ile transpalet arasında bir makinedir. Forkliftin kullanılamadığı dar alanlarda veya kullanımın zor olduğu mekanlarda Endüstriyel makinalar kategorisinde yer alan yükleri ( operatörün yaya olarak sevk ettiği yükleri) kaldırmak nakletmek için kullanılan elektrikli, akülü, hidrolik sistem ile çalışan istifleme aracıdır.
Ağır veya insan gücü ile taşınamayacak yükleri bir noktadan başka yerlere taşınmasını çatal ile yükü alıp Forklift gibi asansör sistemine sahip olduğu için yüklerin istiflenmesi raflara veya yüksek yerlere konulmasını sağlar. Manevra kabiliyetinin sayesinde dikeyde ve yatayda ayrıca diğer yönlere doğru çalışma kabiliyeti yüksektir. Depo, fabrika, lojistik sektörlerinde ürünlerin, malların taşınması gibi işler istif makinası ile rahatça yapılabilir.

14.03.2024 tarihli ve 16 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile İstif Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Müfredat programı yayınlandı ve İstif Makinesi kullanıcıları için ayrı bir program olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alındı.

İstif Makinesi ehliyeti operatör belgesi, sadece İstif Makinesi türü iş makinalarını kullanabilmek için verilen operatör belgesi ehliyetidir. Bu belgeye ehliyete sahip olan kişiler İstif Makinelerini depo, antrepo, fabrika sahası şantiye gibi alanlarda yasal olarak kullanabilirler.

İstif Makinesi operatör belgesi ehliyeti: İstif makinesini kullanacak operatör, personel mutlaka Kanun, mevzuat, yönetmelik ve yönergeler gereği eğitim almış ve belgelendirilmiş olmalıdır. Diğer iş makineleri Forklift, Elektrikli transpalet ve benzeri makineler operatör belgesi ehliyet olmadan kullanılamadığı gibi istif makineleri de belge alınmadan kullanılamaz.

İstif Makinesi Ehliyeti Nereden Alınır?

İstif makinesi operatörlük belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından izin almış ruhsatı bulunan İş Makineleri Kurslarından Alınabilir. Başka kurslar örnek Sürücü Kursu istif makinesi operatör belgesi veremez. 

İstif Makinesi başvuru Şartları Nedir?

İstif Makinesi ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir? İstif Makinesi operatör belgesi almanın yaş şartı ve deneyim şartı nelerdir? İstif makinesi belgesi almak için hangi şartları taşımanız gereklidir?

Yaş şartı: En az 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almış olmak.
Öğrenim Şartı : En az ilkokul mezunu olmak
Sağlık Şartı: 29 Aralık 2015 Resmî Gazete Sayı : 29577 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK şartlarına uygun alınmış sürücü olur sağlık raporu düzenlenmelidir.
Adli Sicil Şartı: İstif Makinesi Belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:
HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

İstif makinesi operatör belgesi ehliyeti için gerekli belgeler nelerdir?

1 adet fotoğraf
Sağlık Raporu ( sürücü olur raporu )
Sabıka Kaydı (  E-Devlet sitesinden )
Diploma veya öğrenci Belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi