Forklift ehliyeti G sınıfı ehliyet sınav soruları 9

İş makineleri operatör belgesi sınavlarına hazırlanmak için oluşturulmuş Online deneme testleri gerçek sınavda sizlere faydalı olacaktır. Forklift ehliyeti sınav soruları 25 adet sorudan oluşmakta olup en az 18 net yapmanız gerekmektedir. Her bir soru 4 puan dır.

1-4857 sayılı İş kanunu na göre işin yapıldığı yere ne ad verilir?

2- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk faktörlerinden biri değildir?  

3- Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda, hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?  

4- Güvenlik ve sağlık İşaretleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi “ Maske Kullan “ anlamına gelmektedir.

5- Şekilde gösterilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

6- Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye geçici süre çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır?  

7) Çevrenin doğal yapısının bozulması ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların bundan olumsuz yönde etkilenmesine ne ad verilir?  

8- Aşağıdakilerden hangisi yangını oluşturan bileşenlerden değildir?

9- Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

10-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?  

11- İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?        

12- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?  

13- Arkasına takılı dorseyi çekerek yer değiştirmesini sağlayan, liman ve depolama sahaları içinde kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?  

14- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasındadır?  

15- İş makinesi operatörünün çalıştığı ortamda yeterli aydınlatma olmazsa ne tür sağlık problemleri ortaya çıkar?  

16- Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan biri değildir?  

17- Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme ve indirme işlerinde kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?  

18- Bir yangını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?  

19- Bozulan ve yürütülemeyecek durumda olan iş makinesi nasıl bırakılmalıdır?  

20- Operatör iş makinesi ile geri manevra yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?  

21- Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün görev ve sorumlulukları arasındadır?  

22- Sert zeminde kazıma, kanal açma ve yükleme gibi işlerde kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?  

23- İş makinelerinin periyodik kontrolleri ( muayeneleri ) kim tarafından yapılır?  

24- Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonu ile ilgili değildir?  

25- Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütününe ne denir?  Forklift ehliyeti sınav soruları 9. Testi PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.