Kule Vinç Sınav Soruları 3

Kule vinç belgesi Online deneme sınavı 3

Kule vinç belgesi almak için Operatörlük kursuna kayıt yaptırdıkdan sonra Kule vinç sınavına hazırlanabilmeniz için Online deneme soruları daha önceki kule vinç sınavlarında çıkmış sorulardan oluşan Kule vinç sınav soruları ile kendinizi test etme imkanı sunuyoruz.

Kule vinç belgesi operatörlük sınavlarına hazırlanırken iş organizasyonu, İş öncesi hazırlık, iş güvenliği, Meslek adabı ve ilkyardım konularından 25 adet sorulacak olup soru örneklerini online olarak çözebilirsiniz.

1-Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi nasıl olmalıdır?

2-İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.

3-İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

4-Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?

5-Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

6-Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

7-Çalışma sahasında kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

8-İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmez?

9-Operatörün iş makinesi ile çalışma yapabilmesi için ilk ve en önemli olan kural aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

10-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

11- İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

12- İş makinesi ile işe başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

13- İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır. 

14- İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15- İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?

16-  İş makinası çalışma esnasında DUR sesi geldiği zaman ne yapılmalıdır? 

17- Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

18- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

19- Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi nedir?

20- İş makinalarında kullanılan Ataşmanlar ne işe yarar?

21- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerin-dendir?

22- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

23- Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?

24- Kaza anında  ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

25- Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?Diğer Online Kule vinç Belgesi Testleri

Kule Vinç Sınav Soruları 1

Kule Vinç Sınav Soruları 2

Kule Vinç Sınav Soruları 3

Kule Vinç Sınav Soruları 4

Kule Vinç Sınav Soruları 5