Forklift Ehliyeti Sınav Soruları 7

1-Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?  

2- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

3-Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?  

4-Çalışma sahasında kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?  

5- Operatörler için en öncelikli uyarı işareti aşağıdakilerden hangisidir?  

6- İş öncesi hazırlık yapan operatör aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7- İş makinesine özellikle uzun süreli çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi önemlidir?  

8- Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir?  

9-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?   

10-İş makinaları ile geri manevra hareketi sırasında, aşağıdaki uyarılardan hangisi uygulanmalıdır?   

11-İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?  

12-Aşağıdakilerden hangisi; İş Kazası ve Meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir?  

13-Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?   

14-İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?  

15-Aşağıdakilerden hangisi iş makineleri ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?  

16-Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?.  

17-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?  

18- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?  

19- İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

20- Manyetik ataşmalar aşağıdaki hangi tip yüklerde tercih edilir?

21- İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

22-İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmez?  

23-İş güvenliği tedbirlerinin alınması sahada çalışanlar açısından nasıl bir önem taşır?  

24- İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?  

25) Bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe takılan, kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket eden iş makinesine ne denir?