Ekskavatör operatörü belgesi

 Ekskavatör operatör belgesi Olcay iş makineleri kursu Ekskavatör ehliyeti vermeye yetkili iş makineleri kursudur. Program dayanağı Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu  Operatörü Eğitimi dir

ekskavatör iş makinesi operatörü kurs programı

Ekskavatör operatör belgesi 

Ekskavatör operatör ehliyeti – Ekskavatör operatör belgesi hakkında sayfamızda detaylı bilgileri bulabilirsiniz!

Yeni tip Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti hakkında aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz

* Ekskavatör operatörü tanımı ve görevleri  :

TANIM

Ekskavatör Operatörü
iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ekskavatörü ve ataşmanları kullanarak, her türlü arazide çeşitli ölçülerde kanal açan, dolmuş kanalları temizleyen, kaya, toprak, kil cevher, kum, çakıl, moloz ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması, doldurulması, boşaltılması, gerektiğinde araçlara yüklenmesi ile değişik ataşmanlar kullanarak yıkma, sökme, kırma, istifleme ve benzeri işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren, ekskavatörün genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

GÖREVLER

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı (zehirli maddeler, emisyon gazları, egzoz gazı vb. gazlar) önlem almak

Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri hakkında kendisine verilen talimatlara uymak

Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek

Trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

İşe uygun ekskavatör ataşmanlarını seçmek, bu ataşmanları sökmek ve takmak veya sökülmesine ve takılmasına yardımcı olmak

Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli çalışmak

Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili bilgi almak

Çalışacağı zemine göre hava basıncı / palet ayarı yapmak

Ekskavatörün genel temizliğinin yapılmasını sağlamak

Zemini çalışmaya hazır hale getirmek

İşe başlamadan yakıtın suyunu almak

Ekskavatörün günlük bakım ve kontrollerini yapmak

Basit arıza ve eksiklikleri gidermek

Ekskavatörün periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak

Çalışma sahasının uzak olması halinde ekskavatörü başka araç yardımı ile nakletmek

Çalışma sahasının yakın olması halinde ekskavatörü yürüterek götürmek

Kazı işlemini yapmak

Yükleme işlemini yapmak

Kanal, temel açma işlemini yapmak

Kaya sökme ve kırma işlemini yapmak

Yıkım işlerini yapmak

Kazılan malzemeleri depolamak

Çalışma periyodu sonunda ekskavatörü park etmek

Uzun süreli beklemelerde ekskavatörü depolamak

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti Alınması zorunlumudur ?

Yasal dayanağı nedir ?

Ekskavatör Operatörü olmak isteyen veya daha önceden bu mesleği yapanları eğitme ve sınav sonucunda sertifika verme yetkili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ruhsatlı Özel İş Makineleri Kurslarına aittir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan eğitim kurumu açılamaz ve İş makineleri Kursları da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Muhtelif Kurslar olarak İş ve İşlemlerimiz yapmaktayız Sürücü Kursları Operatörlük belgesi veremez aynı ancak bağımsız İş Makineleri Kursları bu eğitimleri ve sınavlar neticesinde sertifikaları vermeye yetkilidir.

Özel İş makineleri kursuna devam edip Ekskavatör operatör belgesi operatörü eğitimi alarak sürücü belgenize işletebileceğiniz tek belge İş Makinaları Kurslarından alınan Operatörlük Sertifikasıdır.

ekskavatör belgesi, ekskavatör sertifikası, ekskavatör lisansı, ekskavatör ehliyeti

Trafik Kanunun ve Yönetmeliklerine göre Araç trafiğine açık Kara Yolunda Ekskavatör operatör türü İş Makineleri kullanacak kişiler Operatörlük belgesini Ehliyetine işletmek zorundadır. Lastik Tekerlekli iş makineleri operatör belgeleri ehliyet işletilebilir.

Aksi durumda her hangi bir kaza veya olumsuzluk durumunda sürücü belgesi ehliyetsiz sayılırlar bu Ekskavatör operatör  Operatörünü ve İşverenini zor durumda bırakır. Yeni Tip Ehliyetlerde Operatörlük Belgeleri ehliyetin arkasında 12. Satırda kod olarak yazılmaktadır. Bu Kodlar Operatörlük Belgesi sınıfına göre değişir. ( İş Makinası Ehliyetine g sınıfı  yazılacak kodlar )

İş Güvenliği denetmenleri uzmanları işyeri denetimlerinde Ekskavatör operatör belgesi  talep etmektedirler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenler çalışanlarına yaptıkları işlerle ilgili eğitim aldırmak zorundadır. Mesleki eğitimi olmayan çalışanın uğradığı kazalarda çalışanına eğitim aldırmayan kurumlar asli kusurlu sayılmaktadır.

Ekskavatör operatör belgesi sertifikası nedir

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu?

Ekskavatör operatör Belgesi : İş Makinesi Kursuna devam edip Ekskavatör operatör belgesi Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Eğitimi ve Sınavlarını aldıktan sonra İlçe Milli Eğitim tarafından onaylanıp İş Makinesi Kursu tarafından size teslim edilen Kurs bitirme sertifikası belgesidir. Bu belge ile sadece kapalı mekanlar da şantiye inşaat sahası  gibi taşıt trafiğine kapalı yerlerde Ekskavatör kullanabilirsiniz.

Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti  G sınıfı ehliyet nedir?

Ekskavatör türündeki iş makinesini trafikte, kapalı yada açık alanda sahada , şantiye , depo vb içinde yasal olarak kullanabilmeniz için gerekli sürücü belgesidir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müfredatında Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Operatörü Eğitimi İş Makinesi Operatörü Kurs Programı olarak geçer.  Ekskavatör kullanmanız için gerekli belge Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör)  Ekskavatör Operatör Ehliyeti dir. Aşağıda Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti hakkında tüm detaylar açıklanmıştır.

Detaylı Sorularınız için iletişim linkinden bize ulaşabilirsiniz.

Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti nereden alınır ?

İş Makineleri kursundanmı almak gerekir ?

Olcay İş Makineleri Kursu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden Yetkili Ruhsatlı Özel İş Makineleri Kurslarından alınır. Ruhsatı olmayan başka yerlerden alınmaz Örnek: Sürücü Kursları bu konuda yetkili değillerdir.

Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti alma ve sınav süreci ?

Ekskavatör operatör Belgesi Nasıl Alınır ?

Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti Nasıl alınır ?

Ekskavatör operatör belgesi almak için ilk önce Olcay İş Makineleri Kursu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğün’den Yetkili Ruhsatlı Özel İş Makineleri Kursuna kaydolmak gerekir. Operatörlük Belgesi tek bir sınıf belge değildir. Sürücü belgelerinde olduğu gibi her iş makinesinin belgesi ayrıdır. Operatörü olacağınız tercih edeceğiniz iş makinasına göre uygun operatörlük belgesini almanız gerekmektedir.

İş makinesi kursumuza başvuru yaptıktan sonra Önce kurs bünyesinde teorik eğtim daha sonra uygulama alanımızda makine teorik ve Bire bir ekskavatör kullanarak müfredatta belirtilen şartlarda uygulama eğitimi alacaksınız. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra Ekskavatör operatör belgesi Sınav süreci başlayacaktır.

Ekskavatör operatör belgesi sınavı önce Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu okulda yazılı sınavı yapılacak olup ve aynı gün yazılı sınavdan başarılı olan adaylarımızı Arnavutköy İlçesi Çilingir Köyünde bulunan iş makineleri uygulama alanımıza götürerek uygulama sınavımız yapılacaktır.

Yazılı sınav başlama saati :09:00 ( Ancak kursta toplanma saatimiz 8 dir )

Uygulama Sınavı başlama saati : 12:00

Ekskavatör operatör belgesi yazılı sınavında 25 adet soru sorulacak olup başarılı olabilmek için en az 18 net alıp 70 alan aday başarılı sayılacaktır.

Ekskavatör operatör belgesi uygulama sınavında ise Kazıma Yükleme Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti alacak olanlar ekskavatör uygulama sınavına gireceklerdir.

Ekskavatör uygulama sınavı 2 aşamalı olarak yapılmaktadır.

 1. Aşama 10 sorudan oluşan makine başında uygulama sınavıdır. En az 6 tane soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor
 2. EKSKAVATÖR UYGULAMA SINAVININ BİRİNCİ AŞAMASINDA KURSİYERE SORULACAK SORULAR
  1 Makine park frenini gösteriniz.   6 Kule dönüş kumanda kolunu gösteriniz.  
  2 Yakıt tankını gösteriniz.   7 Makine bom ve arm kısımlarını gösteriniz.  
  3 Hidrolik tankını gösteriniz.   8 Yürüyüş levyelerini gösteriniz.  
  4 Sigorta kutusunun yerini gösteriniz.   9 Gresörlükleri gösteriniz.  
  5 Makine     emniyet     levyesini     (Lock     Lever)

  gösteriniz.

    10 Makinenin     ön     ve     arka     yönünün     nasıl

  belirlendiğini gösteriniz.

   
 3. 2. Aşama ekskavatör iş makinesini kullanarak yapılacak uygulama sınavıdır. Ekskavatör uygulama sınavı not değerlendirme formu aşağıdaki linktedir. Ekskavatör uygulama sınavında dikkat edilmesi gerekenler ve yapılmaması gerekenleri formu inceleyerek öğrenebilirsiniz. Ekskavatör sınavı uygulama formuna göre yapılacaktır.

KAZIMA-YÜKLEME- TESVİYE (EKSKAVATÖR) İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURSU PROGRAMI  UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

Sınav ertesi başarılı olan adayların Operatörlük belgeleri düzenlenip Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir ve Ekskavatör  operatör belgesi Operatörlük sertifikaları tarafımıza geldiğinde tarafınıza bilgi verilip alınması sağlanır.

Operatörlük belgesi kazananlara aşağıda örnekleri bulunan Milli Eğitimden Onaylı belgeler teslim edilir..

*Ekskavatör operatör belgesi İle Hangi Makineler Kullanılabilir….

* Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti ne kadar sürede alınır ?

Ekskavatör operatör belgesi Ehliyeti için Her ayın 15 ne kadar başvuru yaparsanız Bir sonraki ay yapılacak sınava katılabilirsiniz Ortalama 40-45 gün içinde Ekskavatör operatör ehliyeti belgenizi alırsınız.

* Son Başvuru tarihi ne zaman ? En yakın Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti sınav tarihi ne zaman ?

Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti  sınavları ayda bir yapılmakta olup. Başvuru tarihine göre ve değişiklik gösterebilir.

* Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti için gerekli belgeler nelerdir?

 • 1 adet fotoğraf
 • Sağlık Raporu ( sürücü olur raporu )
 • Sabıka Kaydı ( Adliye, Kaymakamlık veya E-Devlet sitesinden
 • Diploma veya öğrenci Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

* Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti fiyatları kaç paradır ?

Ekskavatör operatör belgesi kursu ücretleri senelik olarak belirlenir olduğumuz sene içinde geçerli olur 2018 yılı Ekskavatör operatör belgesi kursu ücretleri hakkında bilgi almak için linki tıklayınız. Ekskavatör operatör belgesi kursu haricinde yapacağınız başka masraflarınızda olacaktır. Evrakların hazırlanması 2018 yılı Ekskavatör operatör belgesi sınav ücreti, 2018 yılı sağlık raporu ücreti, 2018 yılı ehliyet harcı, 2018 yılı ehliyet kartı ücreti gibi masraflarınız olur.

 

* Ekskavatör operatör belgesi sertifikasını ehliyete işletmeden Ekskavatör kullanılabilirmiyim ?

Taşıt Trafiğine açık Karayoluna çıkmadığınız sürece sertifika ile Ekskavatör kullanabilirsiniz.

* Ekskavatör operatör belgesi sertifikasının sürücü sertifikası gibi süresi varmıdır ?

Ekskavatör operatör belgesi sertifikası sürücü sertifikası ( ehliyet ) gibi 2 yıl süresi yoktur. İstediğiniz zaman ehliyete çevirebilirsiniz.

* Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti alma şartları nelerdir ?

* Ekskavatör operatör belgesi ehliyeti alma yaşı kaçtır ? 

Ekskavatör operatör belgesi İş makinası ehliyeti almak için 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün almak gerekir

* Ekskavatör operatör belgesi belgesi için hangi sınavlara girilecek?

Ekskavatör operatör belgesi operatörlük belgesi sınavı iki aşamadan yapılmakta olup önce yazılı akabinde aynı gün Ekskavatör kullanarak uygulamalı Ekskavatör operatör belgesi sınavına girilir.

+ Olcay İş Makineleri Kursumuzda Vermiş olduğumuz diğer operatörlük belgeleri .

 • Kaldırma – Yükleme – İstifleme ( Forklift belgesi ) İş Makinesi Operatörü Eğitimi
 • Kaldırma – Yükleme ( Mobil Vinç belgesi ) İş Makinesi Operatörü Eğitimi
 • Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci ( Tavan Vinci belgesi ) Operatörü Eğitimi
 • Kaldırma Yükleme ( Personel ve Yük Yükseltici belgesi ) Operatörü Eğitimi
 • Kaldırma-Yükleme( Kule Vinç belgesi ) Operatörü Eğitimi
 • Kazıma ve Yükleme ( Ekskavatör belgesi ) İş Makinesi Operatörü Eğitimi
 • Kazıma ve Yükleme ( Kanal Kazıyıcı ( Beko Loder belgesi ) ) İş Makinesi Operatörü Eğitimi
 • Kazıma ve Yükleme ( Yükleyici (Loder belgesi ) ) İş Makinesi Operatörü Eğitimi