Forklift Ehliyeti Sınav Soruları 6

1- Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir? 

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3- Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, İş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

4-İş makinesi ile çalışma yaparken, kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması doğrudur?

5-Aşağıdakilerden hangisi iş makinası ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?  

  Acil durum esnasında toplanma yerinde eksik personelin tespitini ve bunun kriz masasına raporlamasını yapar 6) Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

7-Resimdeki uyarı levhasının anlamı nedir?
 

8) Reflektör veya yansıtıcı aşağıdaki hangi hallerde kullanılır ?

9)Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

10) Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde yer almaktadır?

11)İş makinesi operatörü makine ile çalışma yaparken nasıl giyinmelidir?  

12) Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU GÖZLÜĞÜ TAKINIZ anlamı taşımaktadır? 

13) Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

14) Aşağıda verilen resim ne anlama gelmektedir?

15) İş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir.?

16- İş makinalarında kullanılan Ataşmanlar ne işe yarar?  

17) Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

18) İş makineleri soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?  

19) Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?  

20) İş makinesi operatörünün, çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun bir davranış değildir?  

21) İş makinesi operatörünün çalışma ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?  

22) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?  

23) İş makinesi özel yük taşıma izin belgesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olmalıdır?  

24-Çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

25) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?