G sınıfı ehliyet şartları

G sınıfı ehliyet şartları

G sınıfı ehliyet almak için aran şartlar arasında Öncelikle G sınıfı sürücü belgesi alacak kişinin Her hangi bir İş makinesinin Operatörlük belgesi olması şarttır. Operatörlük belgesi ve her hangi bir sınıfı ehliyeti olan kişi G sınıfı ehliyet alabilir.

G sınıfı ehliyet başvurusu şartları Sürücü Belgeleri örnek B sınıfı A2 sınıfı gibi ehliyetlerdeki şartlar ile aynıdır.

G sınıfı ehliyet Tahsil şartı

G sınıfı ehliyet almak için en az İlkokul mezunu olmak şarttır.

Yaş Şartı

G sınıfı ehliyet için en az 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün almış olmak şarttır.

G sınıfı ehliyet sağlık Şartı

Sürücü ve Sürücü adaylarında Sağlık bakanlığınca çıkan yönetmeliklere göre G sınıfı Sürücü Olur kriterlerine uygun olmak şartı.

Adli sicil şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü
maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, ) 

Yukarıda maddelerden hüküm giymemiş olma şartı