Elektrikli Trans palet sınavı nasıl yapılır

Elektrikli Transpalet, Akülü Trans palet sınavı; Gerekli teorik ve uygulama pratik eğitimler alındıktan sonra operatör adayları sınav aşamasına gelir. Milli Eğitim tarafından belirlenen iş makineleri sınav tarihinde 3 Aşalı olarak yapılmaktadır.

Elektrikli Transpalet yazılı sınavı; İlk aşama yazılı sınavdır Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu okulda Elektrikli trans palet operatörlük belgesi alacak adayların Test usulü yazılı sınavı yapılır.

Test usulü yapılan yazılı sınavda operatör adaylarına 25 sorudan oluşan test kitapçıkları dağıtılır. Elektrikli transpalet ehliyeti yazılı sınav süresi 40 dakika olup ilk 30 dakika bitmeden sınav solunundan hiç bir aday çıkarılmaz.

Elektrikli transpalet operatör belgesi sınav sorularında her bir soru 4 puan değerinde olup 18 net soru yapıp 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır.

Test usulü yazılı sınavda başarılı olan Akülü elektrikli trans palet ehliyeti operatör adayları 2 aşama olan Eğitim ve sınav alanında yapılan sözlü sınava alınırlar.

Elektrikli Akülü transpalet sözlü sınavı; İkinci aşama Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Eğitim ve uygulama alanında önce 10 sorudan oluşan sözlü sınava tabi olur. Elektrikli transpalet sözlü sınavında kaç soru sorulur derseniz toplam soru sayısı 10 adet olup bu sorulardan en az 6 tanesini doğru cevaplamanız gerekiyor. Sözlü sınavda başarılı olan aday hemen 3. ve son aşamaya alınır.

Elektrikli akülü transpalet sözlü sınav soruları; Sözlü sınavda aşağıdaki sınav soruları sorulacaktır. Sözlü sınavda dikkat edilmesi ve cevaplanması gereken sorular en az 6 tanesini bilmeniz gerekiyor.
1 Çatalları gösteriniz.
2 Acil stop butonunu gösteriniz.
3 Akü elektrik ve şarj bağlantılarını gösteriniz.
4 Aküyü gösteriniz.
5 Direksiyonu (kumanda kolunu) gösteriniz.
6 İleri / geri hareket kontrolü kumandasını gösteriniz.
7 Deşarj göstergesini gösteriniz.
8 Makinenin sigortalarını (sigorta kutusunu) gösteriniz.
9 Metal tekerlekleri gösteriniz.
10 Korna düğmesini gösteriniz.

Elektrikli Transpalet Sözlü Sınavı Videosu

Elektrikli trans palet uygulama sınavı; Uygulama sınavı nasıl yapılır ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir. Üçün ve son aşama sözlü sınavda başarılı olan aday Elektrikli, Akülü transpalet kullanma sınavına alınır. Uygulama sınavında her aday 10 dakika süresi olan sınavda adayın yapması gereken ve istenenler aşağıdaki gibidir.

KURSİYERİN SINAV ESNASINDA YAPACAĞI DURUMLAR;
1 Sınav uygulama sahasına (Manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder.
2 Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giyer (Baret, Fosforlu Yelek, Çelik Burunlu İş Ayakkabısı vb.).
3 Makinenin iş öncesi genel ve dış fiziki kontrollerini yapar (Tüm statik hat, hortumlar, bağlantı elemanları çatlak ve hasar kontrolü.vb).
4 Makineyi çalışma pozisyonuna getirir, çatal yüksekliğini yer hizasına indirir.
5 Standart ebatta üst üste dizilmiş 4 (dört) adet palete yanaşır.
6 Paletlere dik açı ile (paletleri tam karşılayacak şekilde) çatalların girmesini sağlar.
7 Kumanda kol ve / veya butonları yardımı ile paleti taşıma yüksekliğine(15-20cm) kaldırır.
8 Paletleri, gidiş yönünün tersinde (arkasında) kalacak şekilde 3 (üç) metre aralıkla yerleştirilmiş 5 (beş) koninin arasından geçirerek komisyon tarafından belirlenmiş yere bırakır.
9 Paleti düzgünce indirir ve paletten dik açı ile düzgünce çıkar.
10 Aynı paletleri tekrar alıp koniler arasından ilerleyerek aldığı yere geri bırakır.
11 Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getirir, uygun şekilde park eder ve kurallara uygun olarak iner (binilerek kullanılan tip ise).

Elektrikli Transpalet Uygulama Sınavı Videosu

Elektrikli transpalet kullanma sınavında adayın başarısız sayılacağı durumlar; Aşağıdaki maddeler uygulama sınav esnasında adayın yapmaması gereken maddeler olup BİR tanesini yapan aday başarısız sayılır.

ELEKTRİKLİ TRANS PALET SINAV ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR
1 Kişisel koruyucu donanımları giymiyor.
2 Uygulama sahasındaki gerekli güvenlik önlemlerini almıyor.
3 Gerekli iş öncesi ve dış fiziki kontrolleri yapmıyor.
4 Makineyi çalıştıramıyor.
5 Paletlere düzgün ve makul hızla yanaşamıyor.
6 Çok hızlı ve dikkatsiz kullanıyor.
7 Dik açı ile paletlerin çatallara girmesini sağlayamıyor.
8 Paletleri kol ve butonlar yardımı ile kaldıramıyor.
9 Paletleri, gidiş yönünün tersinde (arkasında) kalacak şekilde nakledemiyor.
10 Paletleri belirtilen alana getiremiyor, koniler arasından doğru şekilde geçemiyor, paletleri düzgünce indirip dik açı ile paletten çıkamıyor.
11 Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getiremiyor, uygun şekilde park edemiyor ve kurallara uygun olarak inemiyor